18 Αυγούστου, 2022

Νέα

Επιστροφή
 
+ + -
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ν.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

 

 

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου προσπάθησα να επιλύσω το στεγαστικό πρόβλημα των υπηρεσιών της Ν.Α.
Τρικάλων, τόσο στην πόλη, όσο και στην  Καλαμπάκα. Το κτήριο όπου στεγάζεται η Νομαρχία ανήκει στον
Δήμο Τρικκαίων και η Νομαρχία καταβάλει ένα όχι ευκαταφρόνητο μίσθωμα μηνιαίως. Πρόκειται περί ενός
κτηρίου που αναγέρθηκε το 1970, στο χώρο της παλαιάς επιβλητική αγοράς της πόλης (μία Αρχιτεκτονικά,
φυσιογνωμικά  και πολιτιστικά άστοχη, επιεικώς, παρέμβαση…).
Οι συνεχείς διαμαρτυρίες των Προϊσταμένων για έλλειψη χώρου, ήταν καθημερινό φαινόμενο.
Σαν πρώτη λύση αποφασίσαμε την εκμίσθωση αλλού κτηρίου, για τη στέγαση των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υπηρεσίες της Εκπαίδευσης ενώ τυπικά ανήκαν στην Νομαρχία,
ουσιαστικά και καθ’ ύλη, ανήκαν στο Υπουργείο Παιδείας. Γι’ αυτό και πάρα το επί πλέον οικονομικό
κόστος, μισθώσαμε ένα κτήριο στην οδό Μπότσαρη στην πλατεία του ΟΤΕ, όπου αυτές στεγάστηκαν με
αξιοπρεπείς συνθήκες. Στο ίδιο κτήριο στεγάστηκε και η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, ως και το Τμήμα
Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας Κ.Υ.Ε. - Απασχόλησης.
Έτσι, «ελευθερώθηκαν» χώροι για ορθολογικότερη διάταξη των υπηρεσιών μας. Υπόψη ότι την περίοδο
εκείνη λειτουργούσαν τα Προγράμματα κατάρτισης ανέργων «STAGE», κάτι που μεγάλωσε τον αριθμό των
απασχολούμενων στην Νομαρχία. Επί πλέον σε δημόσιο κτήριο επί της οδού Κονδύλη, στεγάζονταν το
Εργαστήριο Δοκιμών Υλικών, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής στεγάζονταν σε δημόσιο κτήριο επί της οδού
Κατσιμήδου και σε εκμισθωμένο οίκημα επί της οδού Σιδηράς Μεραρχίας στεγάζονταν η Διεύθυνση
Συγκοινωνιών.
Η αναγκαιότητα κατασκευής ενός νέου Διοικητηρίου, ήταν εμφανής. Σαν πρώτη σκέψη συζητήσαμε την
πιθανότητα  εξαγοράς του υπάρχοντος κτηρίου από τον Δήμο Τρικκαίων. Σύμφωνα με τους μηχανικούς μας,
θα μπορούσε να γίνει πιο λειτουργικό, με λελογισμένες παρεμβάσεις. Από τη μία η άρνηση του Δήμου
Τρικκαίων ο οποίος το ήθελε για Δημαρχείο για να στεγάσει τις διάσπαρτες υπηρεσίες του και από την
άλλη η διστακτικότητα πολλών Νομαρχιακών Συμβούλων, λόγω και της έλλειψης χώρου στάθμευσης, μας
οδήγησε σε άλλες λύσεις. Έτσι έπεσε η ιδέα της κατασκευής νέου Διοικητηρίου, σε  έκταση 30 στρεμμάτων
στο Λογγάκι, που ήταν ιδιοκτησία της Νομαρχίας.
Η έκταση κρίθηκε κατάλληλη από κάθε άποψη, είχε πρόσβαση από τη Νοτιοδυτική και τη  Βορειοδυτική
πλευρά στον κεντρικό δρόμο προς Παλαιόπυργο και από τις άλλες δύο περιβάλλεται από πεζοδρόμους.
Η βούληση μας, αλλά και η βούληση όλων των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ήταν να προχωρήσει η
υλοποίηση του έργου και να στεγαστούν εκεί μελλοντικά οι περισσότερες δημόσιες Υπηρεσίες του Νομού.
Η επόμενη απόφαση, αφορούσε τον τρόπο χρηματοδότησης. Επειδή είχα πληροφορηθεί ότι η Νομαρχία Εύβοιας
είχε πρόσφατα κατασκευάσει νέο σύγχρονο Διοικητήριο, τηλεφώνησα στον τότε Νομάρχη Μπουραντά και ζήτησα
περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνήσαμε να στείλω μια αντιπροσωπεία στη Χαλκίδα, για να μιλήσουν από κοντά με
τους εκεί Υπηρεσιακούς Παράγοντες. Πράγματι έστειλα τον τότε Αντινομάρχη Δημήτρη Τσέλιο, τον Γενικό Διευθυντή
της Νομαρχίας Νίκο Λέγκα, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τάσο Μπούτσια και τον Διευθυντή
Προγραμματισμού Βασίλη Χαρίση. Η εντύπωση που αποκόμισαν ήταν άριστη, το Διοικητήριο ήταν πανέμορφο,
λειτουργικό και σύγχρονο, η δε  χρηματοδότηση προήλθε  κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών και συμπληρωματικά
μέσω δανεισμού από τον Τραπεζικό τομέα.
Υπολογίσαμε ότι με μια σχετική οικονομία στον προϋπολογισμό μας και βοήθεια από την Κυβέρνηση, θα μπορούσαμε
να προχωρήσουμε. Ήδη τα ενοίκια που καταβάλαμε εκείνη την περίοδο, υπερέβαιναν τις 20.000 Ευρώ μηνιαίως.
Προς τούτο πήραμε απόφαση για την προκήρυξη της σχετικής μελέτης, που θα χρηματοδοτούσαμε από  ιδίους πόρους
(ΚΑΠ),ενώ πραγματοποιήσαμε επαφές με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών. Στις επαφές μου με τους
Υπουργούς κλπ παράγοντες, έθεσα το θέμα του νέου Διοικητηρίου. Όλοι το είδαν κατ’ αρχάς θετικά. Μου είπαν ότι
η Κυβέρνηση προωθεί το νέο σύστημα κατασκευής – χρηματοδότησης, μέσω της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) και με παρέπεμψαν στην σχετικά νεοσύστατη (Ν. 3389/2005) Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα, στην οδό Νίκης 5-7,στο Σύνταγμα.
Πράγματι, παρουσία και των Υπηρεσιακών παραγόντων, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, όπου
συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην προετοιμασία του σχετικού. Μάλιστα μας είπαν ότι αν υπάρξει κι άλλη Νομαρχία
ενδιαφερόμενη, θα ήταν πολύ καλύτερα γιατί το «όλο πακέτο» θα ήταν πιο ελκυστικό για τους ενδιαφερόμενους.
Λόγω της φιλίας μου με τον τότε Νομάρχη Κορινθίας Νίκο Ταγαρά, ήξερα ότι κι αυτός σκόπευε να κατασκευάσει νέο
διοικητήριο. Μίλησα μαζί του και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε μαζί. Μάλιστα του έστειλα και τα περισσότερα
στοιχεία του φακέλου που είχαμε ετοιμάσει.
Ο φάκελος που ετοιμάσαμε προέβλεπε την κατασκευή σε πρώτη φάση ενός σύγχρονου βιοκλιματικού κτηρίου επιφανείας
8.000μ2, περίπου, για στέγαση των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων,
• Της Δ. Ο. Υ. Τρικάλων
• Της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων
• Του Δασαρχείου Τρικάλων
• Της  Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων
• Της Στατιστικής Υπηρεσίας Τρικάλων
• Της Υπηρεσίας Διοικητικού Ελέγχου
• Της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Τρικάλων,
• Της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Τρικάλων ΤΥΔΚ
• Των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλπ Υπηρεσιών, ενώ όπως προανέφερα υπήρχε
πρόβλεψη για στέγαση και των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας κλπ.
Σε δεύτερη φάση προέβλεπε κατασκευή υπογείων χώρων εμβαδού 1800 τμ, για στάθμευση 250 αυτοκινήτων, 844 τ.μ. για
λοιπές ανάγκες και 150 τ.μ. για λειτουργία παιδικού σταθμού.
Το εκτιμώμενο κόστος (χωρίς το εργολαβικό κέρδος), υπολογίστηκε σε περίπου 12.000.000 Ευρώ.
Όταν παρουσιάσαμε τον Δεκέμβριο του 2006 επίσημα την πρόταση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ, όλοι έμεινα κατενθουσιασμένοι για την αρτιότητα και πληρότητα αυτής. Μας ζητήθηκε να
περιμένουμε και την μελέτη – πρόταση της Ν. Α. Κορινθίας, για να πάνε πακέτο τα δύο Διοικητήρια.
Τελικά, το 2008 εγκρίθηκε η ένταξη των δύο Διοικητηρίων στα υπό χρηματοδότηση έργα πρώτης προτεραιότητας.
Την 16ην Φεβρουαρίου 2009 με το υπ. Αριθ. 106 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ, που υπέγραφε ο Ειδικός
Γραμματέας Λεωνίδας ΚΟΡΡΕΣ, με ενημέρωσε ότι τρεις από τους πέντε προεπιλεγέντες υποψήφιους ζήτησαν παράταση
της προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι την 20η Μαρτίου η οποία και δόθηκε προς εξασφάλιση του μέγιστου
δυνατού ανταγωνισμού.
Τελικά, ανάδοχος του δύο έργων (Διοικητήρια Ν.Α. Τρικάλων και Κορίνθου) ανέλαβε κοινοπρακτικό σχήμα υπό την  
Εθνική Τράπεζα, με συμμετοχή και μεγάλου Τραπεζικού ομίλου της Μεγάλης Βρετανίας.
Και ενώ αναμέναμε την τελική υπογραφή της Σύμβασης, λόγω της Οικονομικής κρίσης προκηρύχθηκαν πρόωρες εθνικές
εκλογές, ήττα της Νέας Δημοκρατίας και Κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου.
Η Νέα Κυβέρνηση δεν ήταν «θερμή» με τις διαδικασίες των έργων ΣΔΙΤ και προς στιγμή το θέμα πάγωσε. Ο νέος
Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης ήταν επιφυλακτικός για την υλοποίηση του νέου Διοικητηρίου, με την
πρόφαση αναμόρφωσης του Χάρτη της Αυτοδιοίκησης με τον υπό διαμόρφωση νέο Νόμο «ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ». Έτσι μέχρι τη
λήξη της θητείας μου, το θέμα έμεινε στάσιμο.
Τούτο βέβαια δεν συνέβη για νέο Δημαρχείο Περιφερειακού Δήμου , για το οποίο δόθηκε η σχετική έγκριση, αν και
ο «Καποδιστριακός Δήμος»  καταργήθηκε με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗ»…
Σύμφωνα με την Οικονομοτεχνική μελέτη, το συνολικό κόστος του έργου και των υπηρεσιών (μέσω ΣΔΙΤ), ήταν
προϋπολογισμού 24.826.539 ευρώ για περίοδο 25 ετών, ενώ ο ετήσιος Δημόσιος Προϋπολογισμός θα βαρύνεται με
993.062 Ευρώ (πληρωμή διαθεσιμότητας).
Τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα για τον ιδιωτικό φορέα, μπορούν να προσέλθουν από :
-Την μίσθωση κυλικείου – εστιατορίου 30.000 Ευρώ,
-Εκμετάλλευση χώρου πολλαπλών χρήσεων, 30.000 Ευρώ,
-Ενοικίαση χωρών σε δημόσιους και κοινωφελείς οργανισμούς (π. χ. Ταχυδρομείο, ΔΕΗ, -Αγροτική Τράπεζα κλπ)
24.000 Ευρώ,
-Από εκμετάλλευση υπαίθριων χωρών στάθμευσης 350 θέσεων, με πληρότητα 70%,με έσοδα 5 Ευρώ ημερησίως επί 22
ημέρες, συνολικά 343.000 Ευρώ.
Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της Ν.Α Τρικάλων, το έτος 2005 αυτή πλήρωσε 206.580 ευρώ για ενοίκια δύο
μισθωμένων κτηρίων, χωρίς να υπολογίζεται το καταβληθέν μίσθωμα για τη Διεύθυνση  Συγκοινωνιών. Επί πλέον πλήρωσε
για λειτουργία, συντήρηση και εξοπλισμό το ποσό των 193.943 Ευρώ. Οι ετήσιες συνολικά δαπάνες για ενοίκια,
συντήρηση, εξοπλισμό κλπ, ήσαν περίπου 450.000 Ευρώ.
Αφαιρουμένων των ως άνω ποσών, συν την μίσθωση των υπαρχόντων κτηρίων, η ετήσια επιβάρυνση του δημοσίου θα
ήταν περίπου 500.000 Ευρώ, ήτοι περίπου  το 1,70 του ετήσιου προϋπολογισμού της Νομαρχίας (32.000.000 Ευρώ)!!!
Πρέπει να τονισθεί ότι για την επιβάρυνση αυτή ΔΕΝ έχει υπολογιστεί  ούτε η  εργολαβική έκπτωση, ούτε το κόστος
του ανθρωπίνου δυναμικού που προσφέρει τώρα τις υπηρεσίες, ενώ αντίθετα έχει υπολογιστεί το κόστος μίας πλήρους
ανακατασκευής-επισκευής!!!
Από την προσωπική μου εμπειρία, οι εργολαβικές εκπτώσεις σε τέτοιου είδους κατασκευές, υπερβαίνουν σε κάθε
περίπτωση το 25%.!!!
 
Ηλίας Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
πρώην Νομάρχης και Βουλευτής Τρικάλων
Επιστροφή
 

Ηλίας Βλαχογιάννης - Υποψήφιος Βουλευτής - Πρώην Νομάρχης Τρικάλων

 
Joshua vs Usyk Live Joshua vs Usyk Live Stream Joshua vs Usyk Live Free Joshua vs Usyk 2 Live Joshua v Usyk 2 Live Joshua v Usyk 2 Live Stream UFC 278 Live UFC 278 Live Stream UFC 278 Live Free